You are currently viewing Zaciszna Biblioteka

Zaciszna Biblioteka

W nowym roku szkolnym kontynujemy projekt„ZACISZNA BIBLIOTEKA” i zapraszamy Państwa do udziału w nim.

Cele projektu:
1. Wprowadzenie dzieci do korzystania z biblioteki, co umożliwi im łagodniejszy start w szkole;
2. Rozwijanie szacunku do książek oraz umiejętności korzystania z nich tak, aby nie uległy zniszczeniu;
3. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych: dziecko szanuje własność innych, wie, że należy oddać pożyczone rzeczy, potrafi się dzielić swoją własnością z innymi;
4. Rozumienie treści wysłuchanej książki i wykonanie ilustracji na jej temat.

Zasady:
1. Każde dziecko otrzymuje od nas torbę lnianą, ozdabia ją wspólnie z rodzicami; 2. Rodzice zakładają zeszyt, w którym wpisują tytuł i autora wypożyczonej książki, a dziecko robi ilustrację dotyczącą jej treści;
3. Raz w tygodniu, we WTOREK, dzieci przynoszą swoje torby, oddają książkę i wypożyczają nową pozycję.

BARDZO SERDECZNIE ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU!


Bardzo prosimy o wsparcie dzieci i współpracę z nami!
To ważne, aby przyzwyczajać dzieci do obowiązku i przestrzegania ustalonych zasad!

Koordynator projektu: Marta Wójcik (Logopeda)