Ramowy rozkład dnia

7.00 – 8.15

Schodzenie się dzieci. Zabawy indywidualne i grupowe. Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane. Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci (konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne). Obserwacje pedagogiczne, zajęcia wspomagające.

8.15 – 8.30

Czynności porządkowo – gospodarcze. Doskonalenie czynności samoobsługowych (czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania).

8.30 – 9.00

Śniadanie i mycie zębów.

9.00 – 10.20

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. W młodszych grupach jedno zajęcie, w starszych – dwa zajęcia przerywane zabawą ruchową,

10.20 – 10.45

Czynności porządkowo – gospodarcze i czynności samoobsługowe (przygotowanie do wyjścia do ogrodu, lub na spacer).

10.45 – 12.00

Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy organizowane lub inspirowane przez dzieci.

12.00 – 12.15

Czynności samoobsługowe i gospodarcze (czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku).

12.15 – 13.00

Obiad.

13.00 – 14.30

Odpoczynek, relaksacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Zabawy dowolne. Zajęcia dodatkowe.

14.30 – 15.00

Czynności samoobsługowe, podwieczorek.

15.00 – 17.00

Zabawy organizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi. Obserwacje pedagogiczne. Wyjście do ogrodu (w zależności od pory roku i pogody).

Szanowni Rodzice !

Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje jest pewną ramówką, która może ulegać zmianom w miarę potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych.

Sztywne są tylko pory posiłków, tzn. że posiłki są przygotowane na określony czas, tj. śniadanie na 8.30, obiad na 12.15 i podwieczorek na  14.30

 Zgodnie z reformą oświatową, staramy się, aby dzieci przebywały możliwie jak najdłużej na powietrzu,  tym niemniej w przypadku bardzo niesprzyjających warunków pogodowych, staramy się zachować tej sprawie zdrowy rozsądek.